Dịch vụ » Màn hình LED

CTY Truyền Hình Cáp NTH - Tỉnh Đaklak

Lắp đặt bảng quang báo (led matrix display) tại Công ty Truyền Hình Cáp NTH Đaklak. Bảng được tích hợp vào khung trang trí alu, nhằm nâng cao tính thẩm mỹ và đồng bộ. HYPERTECH đã cử các cán bộ kỹ thuật khảo sát, thi công lắp đặt, đảm bảo tính hoạt động ổn định của thiết bị tại Tỉnh Daklak.
 




Các bài viết liên quan


Đốc tác khách hàng
Logout